top of page
Image by Phil Aicken

TOIMINTAMME

SVK Liiton tarkoituksena on järjestön jäsenten, paikallisosastojen ja jäsenyhdistysten jäsenten ja heidän perheidensä henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisääminen tukemalla kohderyhmän yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ja etuja. Tähän kuuluu maahanmuuttajien sopeutumisen suomalaiseen yhteiskuntaan edistäminen ja samalla maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämisen mahdollistaminen.  Lisäksi yhdistys edistää eri kulttuurien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Venäjänkielisten maahanmuuttajien edunvalvonta ja edustaminen:

 • edistämme venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kautta eri puolilla Suomea,

 • toteutamme kulttuurillisia, sosiaalisia, terveys- ja muita vastaavia yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä hankkeita,

 • osallistumme tapahtumiin, joissa käsitellään Suomen venäjänkielistä väestöä koskevia kysymyksiä,

 • teemme aloitteita maahanmuuttajille suunnattavien palvelujen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi,

 • ylläpidämme monikulttuurista kohtaamispaikkaa.

Paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toiminta:

 • toimimme paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksille neuvotteluelimenä, käymme neuvotteluja ja teemme sopimuksia sekä järjestämme kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia,

 • vahvistamme paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen tietoisuutta digitaalisesta muutoksesta, koulutamme ja edistämme heidän digi-osaamistaan,

 • huolehdimme viestinnästä paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille,

 • edistämme paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen verkostoitumista viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa paikallisesti,

 • tuemme osastojen ja jäsenyhdistysten jäsenhankintaa ja -pitoa,

 • järjestämme koulutuksia, sparrauksia, seminaareja, neuvontaa ja ohjausta, sekä mentoriohjelmia paikallisosastoille, jäsenjärjestöille ja muille tahoille.

Toiminta henkilöjäsenille:

 • edistämme venäjänkielisten tietoisuutta ja orientaatiota yhteiskunnassa sekä julkisissa palveluissa, terveydenhuoltojärjestelmässä, sote-järjestöjen ja terveys-liittojen toiminnassa ja palveluissa,

 • edistämme venäjänkielisten tietoisuutta digitalisaatiosta, vahvistamme heidän osaamistaan ja valmiuttaan olla sähköisen asioinnin itsenäisiä käyttäjiä,

 • teemme suomalaista kulttuuria tutuksi venäjänkielisille

 • järjestämme foorumeja monikulttuuriselle vuoropuhelulle,

 • järjestämme neuvontaa- ja ohjausta sosiaalipalveluista, ohjaamme eteenpäin oikeiden palvelujen piiriin.

bottom of page