top of page
Image by Maksym Kaharlytskyi

TIETOSUOJASELOSTE

EU: n Tietosuoja-asetuksen (Yleinen tietosuoja-asetus) parantaa henkilötietojen suojaa, henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Hyvin suunniteluilla tietojärjestelmillä ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä varmistamme, että Keskusjärjestössä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan siisehen.

Rekisterien pitäjien on säilytettävä aiempaa enemmän tietoja henkilöille, joita tietoja käsittelee. Tietoa on säilytettävä ja säilytettävä hyvä ja luottamuksellisesti, eikä saa luovuttaa ulkopuolisille. Tarpeettomia henkilötietoja ei saa kerätä.

Tämän sivun alareunan tiedostossa tietosuojaseloste, josta voi eri henkilörekisteriemme käyttötarkoitukset ja tietosuojatoimenpiteet.

bottom of page