top of page
Social

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Päämäärämme on Suomessa asuvien venäjänkielisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen. Pyrimme venäjänkielisten ohjaamiseen suomenkielisiin palveluihin itsenäisiksi käyttäjiksi ja venäjänkielisen vertaistukitoiminnan ohjaajiksi suomalaisella järjestökentällä.

Tavoitteemme:

  • Venäjänkielisten maahanmuuttajien tietoisuuden lisääminen suomalaisista terveys-, sote- ja potilasjärjestöistä, näiden toiminnasta ja palveluista.

  • Venäjänkielisten maahanmuuttajien vapaaehtoistoimintaan liittyvän tietoisuuden lisääminen yhdessä suomalaisten sote-järjestöjen kanssa.

  • Paikallisten potilasjärjestöjen ja venäjänkielisten järjestöjen yhteisen vertaistoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen, sekä venäjänkielisten ohjaus suomenkielisten terveysjärjestöjen palvelujen käyttäjiksi ja itse toimijoiksi. 

Venäjänkieliset vapaaehtoiset saavat koulutusta suomen kielellä venäjänkielisten materiaalien avulla. Kahta kieltä hyödyntäen vahvistuu suomalaisen sosiaali-alan terminologian osaaminen ilman, että syntyy vaaraa väärinymmärryksistä. Suomen kielen rooli ja taidon vahvistaminen on tärkeää jatkon kannalta. Koulutukset venäjänkielisille vapaaehtoisille järjestetään yhteistyössä kumppanien kanssa.

Справочники
bottom of page