top of page
Senior Computer Class

DIGITALISAATION EDISTÄMINEN 

Digitaalisia taitoja tarvitaan melkein joka päivä erilaisissa elämäntilanteissa. SVK edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten järjestöjen digitalisaatiota ja vahvistaa heidän osaamistaan käyttää monipuolista sähköistä asiointia itsenäisesti.
 

Covid-pandemian aikana digitaidot olivat entistä arvokkaampia kaikenikäisillä kansalaisilla. Maahanmuuttajat ovat usein riskiryhmässä ja heikon suomen kielen tai puuttuvien ATK-taitojen takia jäävät heille tarkoitettujen palvelujen ulkopuolelle.
 

STEA:n tukema Digituki arkeen on valtakunnallinen toiminta, joka edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien ja venäjänkielisten järjestöjen digitaitoja ja sähköisen asioinnin osaamista. Hankkeessa panostetaan yhteistyön rakentamiseen viranomaisten kanssa ja hankkeen toiminnan laajentamiseen eri paikkakunnille, joilla toimii keskusjärjestön paikallisosastoja ja venäjänkielisten asukkaiden määrä on suuri.


Hankkeen puitteissa järjestetään pääkaupunkiseudulla tietokoneen käyttötaitojen kursseja venäjänkielisille ikäihmisille. Kurssien avulla tuetaan ikäihmisten digiosaamista ja autetaan sähköisessä viranomaisasioinnissa.

Paikallisosastot ovat aktiivisesti mukana toiminnan toteuttamisessa eri puolilla Suomea. Hankkeen työntekijät järjestävät koulutuksia yhdistysten edustajille ja tarjoavat yhdistyskohtaisia digiopastuksia. Eri jäsenyhdistyksille on kehitetty soveltuvia toimintamalleja paikallisen kiinnostuksen ja resurssien mukaan. Viranomaistoimijoiden kiinnostus toimintaa kohtaan eri paikkakunnilla on sekin ollut ilahduttavaa. 

bottom of page