top of page
Attentive Audience

SVK on tehnyt edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä edustaen Suomessa asuvia venäjänkielisiä vuodesta  2015.  Liitto  tuo  näkyville  niitä  näkökulmia,  joita  nousee  esiin  venäjänkielisten  kanssa toimittaessa. Kohderyhmän tuntemus syntyy erityisesti ruohonjuuritason työn kautta. Tehtävämme on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumispolitiikan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden avulla, mm. valtakunnallisen ETNO:n jäsenenä, sekä muissa edustuselimissä, ministeriöiden neuvottelukunnissa ja työryhmissä toimimisen kautta.

 

SVK:n asiantuntemus on ollut kysyttyä monilla viranomaistahoilla ja saamme jatkuvasti pyyntöjä osallistua erilaisiin luottamuselimiin ja vaikuttamisverkostoihin venäjänkielisten äänen kuulemiseksi yhteiskunnassa ja kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi. Lyhyessä ajassa SVK on kasvanut luotettavaksi yhteistyökumppaniksi sekä julkiselle sektorille että muille tahoille.

Image by Tapio Haaja

Vuonna 2023 SVK:lla oli edustus seuraavissa elimissä:

 • Valtakunnallinen ETNO (2020-2024) – Etnisten Suhteiden Neuvottelukunta, Oikeusministeriö

 • ETNO:n Työjaosto

 • ETNO: KLUS - Kotoutumisen lainsäädännön uudistamisen seurantatyöryhmä

 • Oikeusministeriön asettama Syrjinnän seurantatyöryhmä

 • ETNO:n asettama MOVA - Monikieliset suomalaiset ja maahanmuuttajat yhteiskunnallisina vaikuttajina -työryhmä

 • THL:n Tulevaisuutta luomassa - hankkeen ohjausryhmä

 • THL:n DigiIn hanke

 • Helsingin kaupungin Avoin ovi palveluihin - ohjausryhmä

 • Kansalaisareenan kohti tuleva - hankkeen ohjausryhmä

 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE)

 • Kansalaisareenan Pääkaupunkiseudun Valikkoverkosto

SVK on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • FINGO – Suomalaiset kehitysjärjestöt

 • Moniheli ry

 • Kansalaisareena ry

 • SOSTE ry

 • MonikaNaiset Liitto ry EHYT ry

 • HyTe ry

SVK on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • THL – maahanmuuttajajärjestöjen pyöreä pöytä

 • Muistiliitto ry:n Muistiopas - hankkeen ohjausryhmä

 • Valtakunnallinen kokemusasiantuntija verkosto – KoKoa ry

 • Helsingin kaupungin yhteinen kaupungin ja järjestöjen asiantuntijaryhmä

 • Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (KASKO) järjestöfoorumi

 • Kuntoutussäätiön ”OSANA” – verkosto, maahanmuuttajien osallisuus sote-järjestöissä

 • MOVE – Etelä-Karjalan monikulttuurisuus toimijoiden verkosto

 • MOVA - työryhmä (Helsingin kaupungin maahanmuuttajajärjestöjen verkosto)

 • VeTo-verkosto, Pakolaisapu ry

 • HILMA - verkosto

 • Malmi-, Tapuli-, Jakis verkostot

 • Vanhempana Suomessa- Helsingin kaupungin projekti

 • Hyvä alku Helsingissä - Helsingin kaupungin projekti

 • Kansalaisareenan Tulevaisuutta luomassa - projektin ohjausryhmässä

 • Ukrainan pakolaisten auttavien järjestöjen verkosto LUVN alueella

 • SPR:n vastaanotto ja kotoutuminen -verkosto

 • HY:n DECA-konsortion kumppanuusryhmä

bottom of page