top of page

KESKUSJÄRJESTÖN STRATEGIA 2021

Toimintakauden 2019 toiminnan painopisteenä on järjestöstrategian työstäminen. SVK:n toimintastrategiaa aloitettiin rakentamaan vuonna 2017 yhteistyössä paikallisosastojen kanssa. Jäsenjärjestöjen ja paikallisosastojen määrä kasvaa koko ajan. Työskentely on ollut ajoittain haastava, ja siihen tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan tukea. SVK:n strategiset tavoitteet kirkastuivat vuona 2021:

Edustustoiminta

 • Edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttamista paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kautta eri puolella Suomea

 • kokoaa kantaväestöä ja venäjänkielisiä kansalaisia ja yhteisöjä toimimaan keskusjärjestön tarkoituksen edistämiseksi

 • järjestää kulttuurivaihtoa, yhteistyöprojekteja, esitelmiä, seminaareja ja muita vastaavia tapahtumia Suomen venäjänkielistä väestöä koskevien ajankohtaisten kysymysten käsittelyä varten

 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

 • toteuttaa kulttuurillisia, sosiaalisia, terveys- ja muita vastaavia yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä hankkeita

 • osallistuu tapahtumiin, jossa käsitellään Suomen venäjänkielistä väestöä koskevia kysymyksiä

 • perustaa asiantuntijaryhmiä, jaostoja ja projektiryhmiä

 • tekee aloitteita maahanmuuttajille suunnattavien palvelujen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi

 • hakee avustuksia valtiolta ja muilta julkisilta yhteisöiltä

 • ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa.

Paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toiminta

 • Vahvistaa, ohjaa ja tukee paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä

 • toimii paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksille neuvotteluelimenä, käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia sekä järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia

 • hakee avustuksia ja toteuttaa yhteisiä valtakunnallisia hankkeita ja projekteja yhdessä paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä

 • vahvistaa paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen tietoisuutta digitaalisesta muutoksesta, kouluttaa ja edistää heidän digi-osaamistaan

 • huolehtii viestinnästä paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja -välineille

 • harjoittaa Keskusjärjestön omaa säännöllistä digitaalista ja painettua julkaisutoimintaa

 • edistää paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen verkostoitumista viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa paikallisesti

 • tukee osastojensa ja jäsenyhdistystensä jäsenhankintaa ja -pitoa

 • järjestää koulutuksia, sparrauksia, seminaareja, neuvonta- ja ohjausta, sekä mentoriohjelmia paikallisosastoille, jäsenjärjestöille ja muille tahoille.

Toiminta henkilöjäsenille

 • Edistää venäjänkielisten tietoisuutta, orientaatiota yhteiskunnassa ja julkisissa palveluissa

 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta Suomen terveysjärjestelmästä, sote-järjestöjen ja terveys-liittojen toiminnasta ja palveluista

 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta digitalisaatiosta, vahvistaa heidän osaamista ja valmiutta olla sähköisen asioinnin itsenäisenä käyttäjänä

 • edistää venäjän kielen opetusta ja opiskelua ja venäjän kulttuurin ylläpitämistä

 • Suomalaisen kulttuurin tutuksi tekeminen

 • monikulttuurisen vuoropuhelun järjestäminen

 • neuvonnan- ja ohjauksen järjestäminen sosiaalipalveluista, ohjaus eteenpäin oikeiden palvelujen piiriin

bottom of page