top of page

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön kannanotto Suomessa asuviin venäjänkielisiin kohdistuvaan syrjintään Ukrainan tilanteen johdosta 

 

Suomen Venäjänkielisten keskusjärjestö haluaa tällä kannanotolla kiinnittää viranomaisten ja päättäjien huomiota Suomessa asuviin venäjänkielisiin kohdistuvaan syrjintään ja rasismiin. 

Keskusjärjestö (SVK) on suurin venäjänkielisten järjestöjen kattojärjestö, verkostoon kuuluu vajaat 40 järjestöä eri puolilta Suomea. Nämä venäjänkieliset järjestöt tavoittavat toiminnassaan ihmisiä mm. Venäjältä, Virosta, Ukrainasta, Valko-Venäjältä, Kazakstanista ja muista entisen Neuvostoliiton maista. Heitä yhdistää venäjän kieli. 

 

SVK haluaa kiittää tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä ja pääministeri Sanna Marinia siitä, että he tässä tilanteessa ovat muistuttaneet, ettei Suomessa ei ole sijaa minkäänlaisille väkivaltaisuuksille tai ilkivallalle tavallisia ihmisiä kohtaan riippumatta siitä, mistä he ovat lähtöisin tai mitä kieltä he puhuvat. 

 

SVK oli järjestänyt Ukrainan tilanteeseen liittyen keskustelutilaisuuden verkossa  paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kanssa 3.3.2022 ja kartoittanut tilannetta 4.-5.3.2022 kyselyllä. Vuorokauden aikana tuli 176 vastausta. Kartoituksella selvitettiin kuinka Ukrainan tilanne vaikuttanut Suomessa asuviin venäjänkielisiin. 

 

Yli 70% vastaajista taustamaa oli Venäjä. Lisäksi taustamaiksi kirjattiin Viro, Suomi, Neuvostoliitto, Valko-Venäjä ja Latvia. Vastaajien asuinpaikat kattoivat Ahvenanmaata ja pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta koko maan. Kaksi kolmasosaa asui Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa, loput  kahdellakymmenellä muulla paikkakunnalla Varsinais-Suomesta ja Pohjanmaalta eteläiseen Lappiin ja itärajalle. Alaikäisiä lapsia oli 119 vastaajalla.

 

Kartoitus kertoi muun muassa, että reilu kolmannes vastaajista koki Ukrainan tilanteen jo vaikuttaneen arkeensa, noin 22 prosenttia myös työelämään. Suhteet naapureiden kanssa olivat muuttuneet noin 27%:lla vastaajista. Samoin noin 27% lapsiperhevastaajista oli jo kokenut muutoksia lasten koulunkäyntiin liittyen. Omaan turvallisuudentunteeseensa tilanteen koki jo vaikuttaneen peräti 64% vastaajista. Niiden määrä, jotka eivät olleet kokeneet mitään vaikutuksia, oli 19%. 

 

SVK:n Monikulttuurisen Toimintakeskus Graniitin saama uhkaus herätti viime viikolla paljon keskustelua ja huolta järjestön sosiaalisen median verkostossa. Keskuksen ovelle oli liimattu lappu, jossa Ukrainan tapahtumien varjolla uhattiin keskuksessa kokoontuvia ja toimivia lapsia ja nuoria.

 

Suomessa asuvat venäjänkieliset eivät ole vastuussa Venäjän poliittisista päätöksistä ja toimintatavoista. Venäjän federaation politiikka ole Suomessa toimivien venäjänkielisten järjestöjen politiikkaa. Kaikilla on oikeus elää rauhassa.

 

Monet venäjänkieliset järjestöt peruuttaneet juhlia, konsertteja ja muita tilaisuuksia eri paikkakunnilla, koska tilanne on epävakaa. Venäjänkielisten kokoontuminen yhdessä paikassa pidetään riskinä, vaikka toiminnassa olisi venäjänkielisiä myös Ukrainasta ja muista maista. 

Venäjänkielisten järjestöjen rooli kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden  edistämisessä on suuri ja he tekevät usein näkymätöntä, mutta silti merkittävää työtä yhteiskunnan hyväksi. Vapaa-ajan toiminta lapsille ja nuorille on ennaltaehkäisevää, se lisää osallisuutta ja rakentaa aktiivista kansalaisuutta. Monilta eri ikäisiltä venäjänkielisiltä puuttuisivat ilman järjestöjen tomintaa nykyiset harrastukset, ystäväpiirit ja vertaisten tuki. Järjestöillä tulisi edelleen olla turvallinen olo järjestää tätä toimintaa rauhassa.

 

Järjestöt ovat myös ryhtyneet uudessa tilanteessa aktiivisesti organisoimaan apua kaikille sitä tarvitseville. Ne keräävät humanitaarista apua, kääntävät asiakirjoja ukrainan kielelle ja ovat lisänneet ohjausta ja neuvontaa myös ukrainan kielellä. 


 

Pyydämme viranomaisia ja muita julkisia toimijoita ottamaan huomioon seuraavat ehdotukset tilanteen rauhoittamiseksi: 

 

  • Poliitikkojen ja muiden julkista valtaa käyttävien henkilöiden tulisi jatkossakin selkeästi sanoutua irti russofobiasta, rasismista ja kaikesta syrjinnästä, sekä muistuttaa yhdenvertaisuuslain periaatteista

  • Viranomaisten tulee turvata riittävä ohjaus ja neuvonta oppilaitoksille, sekä kunnallisille toimijoille syrjinnän ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi 

  • Erityisesti kouluissa tulee suunnata koulukuraattorien huomiota siihen, ettei venäjänkielisiin lapsiin kohdistuva kiusaaminen valtaa alaa

  • Kaikkien  julkisten tahojen tulee reagoida nopeasti ja käsitellä asiallisesti ilmoitukset, jotka koskevat syrjintää, uhkailua tai rasismia. 

 

Suomessakin on varmasti edessä haastavia aikoja. Toivomme muiden tavoin, että ne kuitenkin jäävät lyhytaikaisiksi ja rauha palaa Eurooppaan. Tällä hetkellä Suomessa ja Euroopassa taistellaan myös sanoista: sanoja vaaditaan ja niitä kielletään, eivätkä kaikki sanat ole yhtä turvallisia kaikkien käyttää. Silti, kuuntelevan dialogin, yhdessä tekemisen ja samaan suuntaan toimimisen kautta voimme saada aikaan turvallisemman Suomen kuin sanoista taistelemalla. 

 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n hallitus

bottom of page