top of page
Meeting at office

VENÄJÄNKIELISTEN JÄRJESTÖJEN LIITON TOIMINTA

SVK:n toiminta on laajentunut ja vakiintunut vuosien myötä. Liiton toimintaan on kiinnostusta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, viranomaiset tarvitsevat apua venäjänkielisten asiakkaiden tavoittamisessa, järjestöt kaipaavat julkiselta sektorilta yhteistyökumppaneita.

Paikallisosastot ja jäsenjärjestöt ovat mukana SVK:n verkostossa. Niiden kohderyhmä ovat venäjänkieliset maahanmuuttajat. Järjestöt tavoittavat omassa toiminnassaan laajasti eri taustaisia ja eri ikäisiä venäjänkielisiä.

JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUS

Avustus käytetään SVK:n paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön kehittämiseen suomalaisten kumppaneiden kanssa, uuden toimintamallien kehittämiseen ja pilotoiniin sekä yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Tavoitteena on edistää venäjänkielisten ja muiden ryhmien hyviä väestösuhteita, luoda dialogia ja vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä ja edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Avustuksen jaetaan hakemusten ja selkeän suunnitelman perusteella. 

OHJAUS, NEUVONTA  JA KOULUTUKSET JÄRJESTÖILLE

Liiton tavoitteena lisätä osaamista järjestötyöstä eri puolilla Suomea toimiville järjestöille, vahvistaa ja monipuolistaa niiden toimintamuotoja ja käynnistää ja pilotoida hyviä käytäntöjä alueellisesti.

SVK:n keskeinen tehtävä on varmistaa, että järjestötoiminan perusasiat hallitaan paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä. Liiton venäjänkieliset paikallisosastot ja jäsenjärjestöt saavat SVK:lta monipuolista ohjausta ja neuvontaa. Järjestöt saavat tukea yhdistyksen johtamisessa, asiakirjojen hoidossa, avustuksen hakemisessa, raportoinnissa, tilojen varaamisessa ja niin edelleen..

Koulutusten sisältö rakennetaan osastojen tarpeista. Koulutuksissa käsitellään yhdistysten lainsäädäntöä, kokouksien järjestämistä, vapaaehtoistoimintaa, toimintakertomusten laatimista ja muita tärkeitä yhdistystoimintaan liittyviä aiheita.  Koulutuksiin kutsutaan myös eri alojen ammattilaisia, jotka vahvistavat venäjänkielisten järjestöjen tietoisuutta ajankohtaisista asioista, esim. rahankeräyslaki, järjestöjen verotus.

JÄRJESTÖLEIRIT

Yksi tehokkaaksi todettu malli, jolla vahvistaa venäjänkielisten järjestöjen osaamista on järjestöleirien järjestäminen. Leirit ovat erittäin suosittuja ja vuoden aikana järjestetään yleensä neljä leiriä eri leirikeskuksissa.

Leirit on tarkoitettu venäjänkielisille järjestöille, heidän hallitusjäsenilleen ja aktiiveille vapaaehtoisille. Järjestöjen tarvekartoituksen perusteella valmistellaan aina kaksipäiväinen ohjelma, jossa kerrotaan järjestöille ajankohtaisista teemoista: yhdistyksen kirjanpito, projektien suunnittelu, rahoituslähteet, yhteistyön kehittäminen, sähköinen asiointi, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen jne.

Leirit ovat hyvä tapa saada yhteen paikkaan monta eri järjestöjen edustajaa.Tällöin oppimista tapahtuu myös toinen toiseltaan, leireillä solmitaan uusia yhteistyösuhteita, saadaan toisista vertaistukea ja vinkkejä. Leirillä järjestetään paljon erilaisia fasilitoituja verkostoitumistilaisuuksia ja työpajoja, joiden kautta osallistujat saavat konkreettista osaamista, ei pelkästään teoreettista tietoa.            

TUKI AIKUISKOULUTUKSEEN 

Liitto tukee paikallisosastoja aikuiskoulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. SVK on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö ja paikallisosastot ja yhdistykset saavat tätä kautta taloudellista tukea aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Kaikki SVK:oon kuuluvat järjestöt ovat oikeutettuja tukiin. SVK koordinoi, opastaa ja auttaa osastojen kurssi- ja kerhotoiminnan kehittämisessä. Erityisesti uudet paikallisosastot tarvitsevat vielä opintokeskuksen tukeen liittyvää neuvontaa, ja ne saavat sitä tarvittaessa.

bottom of page